Trang chủ Trang chủ Dự án Dự án chua chay chua chay Tân Hiệp Phát – Chu Lai

Tân Hiệp Phát – Chu Lai

Tân Hiệp Phát – Chu Lai

Giải pháp cáp có cấu trúc của COMMSCOPE triễn khai cho hạ tầng mạng ICT của nhà máy Tân Hiệp Phát tại Chu Lai

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Tân Hiệp Phát
Thực hiện
01/01/2014
Tại
Tân Hiệp Phát – Chu Lai
Giải pháp cáp có cấu trúc của COMMSCOPE triễn khai cho hạ tầng mạng ICT của nhà máy Tân Hiệp Phát tại Chu Lai
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by GSC, Sited byLight Jsc.