Đèo Cổ Mã

Đèo Cổ Mã

Hệ thống cáp có cấu trúc của COMMSCOPE được triển khai tại đèo Cổ Mã

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Thực hiện
01/01/2014
Tại
Đèo Cổ Mã
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by GSC, Sited byLight Jsc.