Trang chủ Trang chủ Dự án Dự án Stulz A/C Solutions Stulz A/C Solutions CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC

CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC

CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC

Hệ thống máy lạnh chính xác Stulz được dùng tại phòng IT của thống cáp quang biển quốc tế Liên Á - Inra Asia (IA) 

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC
Thực hiện
01/01/2009
Tại
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by GSC, Sited byLight Jsc.