Trang chủ Trang chủ Dự án Dự án Stulz A/C Solutions Stulz A/C Solutions CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Hệ thống máy lạnh chính xác Stulz được dùng cho hạng tầng mạng IT của sàn giao dịch chứng khoán 

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
Thực hiện
01/01/2008
Tại
TP.HCM
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by GSC, Sited byLight Jsc.