• /
  • /

Home Trang chủ Product Product PROMISE

Rack mount KVM
RACK MOUNT KVM SWITCHES (Multi-Platform, Hot-Key, Plug & Play, OSD menu) Rack mount KVM
Nguồn điện cho Data Center
Nguồn điện cho Data Center
VRV / VRF Air Conditioning System
VRV / VRF Air Conditioning System
 STULZ - PRECISION A/C
Hệ thống máy lạnh chính xác đảm bảo việc điều khiển nhiệt độ và độ ẩm chính xác xung quanh giá trị cài đặt. STULZ - PRECISION A/C
KVM Over INTERNET
KVM Over INTERNET (Remote Control KVM Switch Over Internet) KVM Over INTERNET
Systimax Copper Solutions
With SYSTIMAX copper solutions, CommScope provides the highest-performing copper network infrastructure solutions for next-generation enterprise networks
Systimax Copper Solutions
Systimax Fiber Solutions
With its SYSTIMAX products, CommScope delivers optimal fiber solutions that provide high-performance, future-proof options for the enterprise network. Systimax Fiber Solutions
Systimax Patching Solutions
CommScope continues the tradition of offering next generation network infrastructure with it's innovative, high-performance range of patching solutions Systimax Patching Solutions
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by GSC, Sited byLight Jsc.