• /
  • /

Home Trang chủ Project Project Systimax Solutions Systimax Solutions Văn Phòng Mocrosoft tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Văn Phòng Mocrosoft tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Văn Phòng Mocrosoft tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Project Details

Investors
Execution time
01/01/2014
Place
Văn Phòng Mocrosoft tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Hạ tầng mạng ICT tại văn phòng của Microsoft tại thành phố Hồ Chí Minh đã dùng hệ thống cáp có cấu trúc của COMMSCOPE để đảm bảo băng thông kết nối mạng
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by GSC, Sited byLight Jsc.