• /
  • /

Home Trang chủ Project Project Stulz A/C Solutions Stulz A/C Solutions CÔNG TY VIỄN THÔNG BƯU ĐIỆN LÂM ĐỒNG

CÔNG TY VIỄN THÔNG BƯU ĐIỆN LÂM ĐỒNG

CÔNG TY VIỄN THÔNG BƯU ĐIỆN LÂM ĐỒNG

Hệ thống máy lạnh chính xác Stulz được dùng tại phòng tổng đài 

Project Details

Investors
CÔNG TY VIỄN THÔNG BƯU ĐIỆN LÂM ĐỒNG
Execution time
01/01/2008
Place
Lâm Đồng
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by GSC, Sited byLight Jsc.