Trang chủ Trang chủ Dự án Dự án Electrical Solution

  • CÔNG TY TNHH HANEL CSF
    Chúng tôi xây dựng giải pháp tổng thể trung tâm dữ liệu cho Công ty HANEL tại Hà Nội để phục vụ công trình 1000 Năm Thăng Long.
  • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB Bank).
    Chúng tôi xây dựng giải pháp tổng thể trung tâm dữ liệu cho Ngân hàng tại Hà Nội. Các hệ thống trong trung tâp dữ liệu được thiết kế, triển khai, vận hành khai thác theo các tiêu chuẩn quốc tế và luôn đảm bảo…
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by GSC, Sited byLight Jsc.