Hội thảo chuyên môn: “Cloud and Datacenter: Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu” ngày 16/06/2022 tại khách sạn Nikko, TPHCM

Hội thảo chuyên môn: “Cloud and Datacenter: Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu” ngày 16/06/2022 tại khách sạn Nikko, TPHCM

GSC triển khai bổ sung máy lạnh chính xác Stulz

GSC triển khai bổ sung máy lạnh chính xác Stulz

Ngày 03/07/2020 Cty GSC đã triển khai hợp đồng cung cấp bổ sung máy lạnh chính Stulz cho Data Center FPT Tân Thuận 

Data center predictions for 2019

Data center predictions for 2019

Steven Carlini, Schneider Electric Steven Carlini is VP of Schneider Electric’s innovation and data center IT division