• CyberRowimage
    Máy lạnh CyberRow có thể lắp đặt và hoạt động độc lập cho từng rack. Máy hoạt động với độ tin cậy cao và thuận lợi trong việc thiết kế mặt bằng cho trung tâm dữ liệu.
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by GSC, Sited byLight Jsc.