Trang chủ Trang chủ Dự án Dự án chua chay chua chay Công Ty DHL Vietnam (thuộc tập đoàn Deutsche Post DHL Group)

Công Ty DHL Vietnam (thuộc tập đoàn Deutsche Post DHL Group)

Công Ty DHL Vietnam (thuộc tập đoàn Deutsche Post DHL Group)

Hệ thống cáp có cấu trúc của COMMSCOPE được dùng cho hạ tầng mạng ICT tại công ty DHL tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Công Ty DHL Vietnam (thuộc tập đoàn Deutsche Post DHL Group)
Thực hiện
01/01/2014
Tại
Công ty DHL tại thành phố Hồ Chí Minh
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by GSC, Sited byLight Jsc.